Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-BS08
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 20/2006/NĐ-CP và Thông tư số 06/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương)
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Bước 3: Nhận kết quả sau 10 ngày làm việc (nếu không cấp giấy phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II, Thông tư 06/2006/TT-BTM)
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (theo mẫu ĐKCD tại Phụ lục II, Thông tư 06/2006/TT-BTM)
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ của cơ quan đăng ký trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dấu nghiệp v
Tải về
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đ/dấu/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại dấu nghiệp vụ kinh doanh giám định thương mại - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-BS08
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21