Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-BS21
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: a) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
- Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 053.3851508; - Fax: 053.3852811
b) Có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và thông báo ngày trả kết quả
Bước 3: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh, hành nghề giám định theo pháp luật hiện hành
Có ít hai thành viên có Thẻ Giám định viên sở hữu trí tuệ
Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan
Tổ chức giám định chỉ được hành nghề giám định trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động và đăng ký kinh doanh giám định
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (02 tờ)
Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (mang bản chính đến đối chiếu, nếu nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp nộp hồ sơ qua Bưu điện nộp bản sao phải có chứng thực
Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (mang bản chính đến đối chiếu, nếu nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp nộp hồ sơ qua Bưu điện phải nộp bản sao phải có chứng thực
Bản sao Chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí và lệ phí qua Bưu điện hoặc nộp vào tài khoản của Sở KH&CN)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-BS21
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Sở hữu công nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18