Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-BS33
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc. Trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn là 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản dịch có chứng thực chữ ký người dịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dịch chuẩn bị giấy tờ, văn bản đã dịch mà mình dự định ký và nộp tại Phòng Tư pháp
Bước 2: Người dịch cam đoan chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. Công chức phụ trách chứng thực của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp thì chứng thực
Bước 3: Người dịch ký vào bản dịch trước mặt Trưởng phòng hoặc Phó Phòng Tư pháp
Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nộp lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp
Giấy tờ, văn bản đã dịch
Xuất trình:
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh để Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
+ Văn bằng xác nhận người dịch đủ điều kiện theo quy định pháp luật (Bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng cần dịch hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với tiếng nước ngoài cần dịch)
Số bộ hồ sơ: Tùy theo nhu cầu của người yêu cầu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 5.000đ/trường hợp
TTHC đang xem
Chúng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-BS33
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17