Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-BS44
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Địa chỉ: số 63 đường Trần Hưng Đạo - TP. Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện và cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nộp hồ sơ tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Bước 2: Cán bộ phòng Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung; hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu giấy tờ đầy đủ hợp lệ thì tiến hành thành lập đoàn kiểm tra và thông báo cho cơ sở khi bắt đầu kiểm tra
Bước 4: Xếp loại và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại phụ lục VI
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá lắp máy có công suất máy chính từ 90CV trở lên)
Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu tại Phụ lục 2 (không áp dụng đối với tàu cá lắp máy có công suất máy chính từ 90CV trở lên)
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23