Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-BS57
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX, liên hiệp HTX gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho liên hiệp HTX và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Khi bàn giao hồ sơ cho liên hiệp HTX, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.
* Trong trường hợp không bàn giao hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX cho liên hiệp HTX thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX, liên hiệp HTX phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký liên hiệp HTX tại nơi đăng ký liên hiệp HTX mới.
* Cơ quan đăng ký liên hiệp HTX mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho liên hiệp HTX. Trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho liên hiệp HTX thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp HTX biết
Bước 5: Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX mới, liên hiệp HTX phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX đã được cấp trước đó
Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX (theo mẫu)
Nghị quyết của đại hội đồng thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX
Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký liên hiệp HTX cũ bàn giao (khi liên hiệp HTX tiến hành đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư nơi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX mới)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 30.000 đồng
Phí Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-BS57
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20