Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-066692-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Cá nhân (tổ chức) có nhu cầu đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn La
Thời gian: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần
Xử lý hồ sơ: - Tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu Hồ sơ không đầy đủ các loại giấy tờ theo qui định thì trả lại cho người đến đăng ký kinh doanh.
+ Nếu Hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì tiến hành thẩm định tính hợp lệ của Hồ sơ.
- Hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiêp.
Nhận kết quả: Trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, thu lệ phí đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn La
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp qui định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề)
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa thay đổi mã số đăng ký kinh doanh thành mã số doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 20.000 đồng

0
33