Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-073207-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới thủy bộ Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới thủy bộ Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, các nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, địa chỉ: Trung tâm Đăng kiểm cơ giới thuỷ, bộ Sơn La, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người đến nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11, Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16h, các ngày làm việc trong tuần (ngày lề, tết nghỉ)
Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, địa chỉ: Trung tâm Đăng kiểm cơ giới thuỷ, bộ Sơn La, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;
- Yêu cầu người đến nhận kết quả phải ký vào sổ lưu (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ và chứng minh thư nhân dân của người uỷ quyền).
- Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11, Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16h, các ngày làm việc trong tuần (ngày lề, tết nghỉ)
Giấy di chuyển của Công an, sổ Chứng nhận kiểm định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển vùng quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-073207-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đăng kiểm
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
30