Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-081149-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế, Chi cục Thuế các Huyện, Thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Cục Thuế tỉnh Sơn La hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng Cục Thuế
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt; Xã Chiềng Cơi; Thành phố Sơn La
Thời gian: Trong giờ làm việc từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày nghỉ theo quy định)
Xử lý hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi chuyển tới bộ phận chức năng.
Bộ phận chức năng xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Cục thuế quyết định.
Nhận kết quả: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Cục Thuế tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt; Xã Chiềng Cơi; Thành phố Sơn La
Thời gian: Trong giờ làm việc từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày nghỉ theo quy định)
Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh theo mẫu 08-MST
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao có chứng thực
Hợp đồng sáp nhập (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại Doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp bị nhận Sáp nhập - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-081149-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đăng ký thuế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28