Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-091617-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ cấp giấy phép hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ;
+ Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
+ Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ bộ phận chuyên môn hướng dẫn trực tiếp cho Chủ đầu tư bổ sung theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ;
+ Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
+ Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ bộ phận chuyên môn hướng dẫn trực tiếp cho Chủ đầu tư bổ sung theo quy định.
Bước 3: Chủ đầu tư mang giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả đến nộp tiền, lấy biên lai thu tiền phí, lệ phí, ký nhận lấy giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 00’chiều 13h30 -16h00’ vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Đối với Thành phố Sơn La từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ, tết nghỉ).
Đơn xin cấp phép xây dựng (mẫu 1 Phụ lục IV ) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02 /2009 của Chính phủ
Giấy tờ về quyền sử dụng đất
Ảnh chụp hiện trạng công trình
Bản vẽ công trình kèm theo, bao gồm: Bản vẽ mặt bằng tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4..; mặt bằng móng, mặt bằng thoát nước thải; mặt đừng công trình; mặt cắt công trình; bản vẽ định vị công trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Đơn xin cấp phép xây dựng; (mẫu 1 Phụ lục IV ) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02 /2009 của Chính phủ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
+ Công trình khác 100.000 đồng/giấy phép.
+ CT sản xuất kinh doanh: Công trình nhóm A: 0,1% CP xây dựng; Công trình nhóm B: 0,2% CP xây dựng. Công trình nhóm C: 0,3% CP xây dựng.
+ Đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn: Nhà cấp II: 2.000đ/m2. Nhà cấp III: 1.500đ/m2. Nhà cấp IV: 1.000đ/m2.
+ Đối với nhà ở riêng lẻ: Nhà cấp II: 3.000đ/m2. Nhà cấp III: 2.500đ/m2. Nhà cấp IV: 2.000đ/m2.
+ Gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng/giấy phép.
+ Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng) 50.000 đồng/giấy phép.
+ Nhà ở tập trung, trụ sở: Công trình nhóm A: 0,05% CP xây dựng; Công trình nhóm B: 0,1% CP xây dựng. Công trình nhóm C: 0,15% CP xây dựng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-091617-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
32