Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-095614-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu đăng ký khai tử chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiếp nhận và giải quyết.
+ Trường hợp không đạt yêu cầu cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần người đến nôp hoàn chình bổ xung hồ sơ.
+ Trường hợp sau khi xác minh không đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã. từ chối Đăng ký khai tử và giải thích rõ bằng văn bản..
Bước 3: Cá nhân nhận giấy chứng tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp không đến trực tiếp thì phải có giấy uỷ quyền cho người đến nhận (người đến nhận phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân).
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ, tết nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Biên bản xác nhận việc chết của người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện giao thông lập có chữ ký ít nhất của 2 người cùng đi trên phương tiện giao thông đó
Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử. Trong trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ việc chết, thì không cần phải có xác nhận của người làm chứng
Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử
Trường hợp chết do tai nạn giao thông
Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử
Trựờng hợp người chết có nghi vấn
Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử
Trường hợp người chết tại nhà ở nơi cư chú
Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên
Văn bản xác nhận của người làm chứng hoặc xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố
Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định sau
Giấy báo tử của cơ sở y tế cấp hoặc giấy xác nhận của tổ dân phố, người làm chứng
Số hộ khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-095614-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
32