Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-201935-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải - Sở giao thông vận tải Sơn La
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La số: 188 Đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Buớc 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra
+ Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thụ lý và xem xét, tham mưu giải quyết
- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý vận tải thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc sở cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định
Trường hợp không cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Buớc 3: Phòng Quản lý vận tải trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 21
Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh (chỉ áp dụng đối với những xe đề nghị cấp mới phù hiệu)
Đối với những phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi kèm theo xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục số 28
Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng uỷ thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp thực hiện quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6)
Phù hiệu, biển hiệu hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng hoặc Biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Điều 48 Thông tư số 18/2013 ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải (áp dụng trong trường hợp cấp lại phù hiệu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu xe vận chuyển du lịch - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-201935-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [25]
Cấp phù hiệu “xe vận chuyển khách du lịch” - Bình Dương
Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Bắc Giang
Cấp phù hiệu " Xe vận chuyển khách du lịch" - Bắc Kạn
Cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng - Sơn La
Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia - Bắc Giang
Gia hạn đối với xe Campuchia khi hoạt động tại Việt Nam - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác) - Bắc Giang
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện đang khai thác) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa ( Trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện thủy nội địa trong tỉnh) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp phương tiện đã đăng ký ở tỉnh, thành phố khác chuyển đến) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất) - Bắc Giang
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị cũ, nát) - Bắc Giang
Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Bắc Giang
Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi về vùng đất, vùng nước hoặc chuyển quyền sở hữu, phân chia, sát nhập) - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp đầu tư xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp cảng) - Bắc Giang
Công bố cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi về vùng đất, vùng nước hoặc chuyển quyền sở hữu, phân chia, sát nhập) - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp đầu tư xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp cảng) - Bắc Giang
Cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (Trường hợp Giấy phép hoạt động của bến hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi thay đổi về vùng đất, vùng nước; chuyển quyền sở hữu hoặc phân chia, sát nhập) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (Trường hợp bến mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến) - Bắc Giang
Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B,C (Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B,C liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương hoặc đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương) - Bắc Giang
Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông (Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B,C liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương hoặc đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương) - Bắc Giang

0
35