Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-205614-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ phòng Quản lý Thương mại giải quyết
- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do
Buớc 2: Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Buớc 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí, lệ phí và trao trả lại Giấy chứng nhận cho thương nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật
Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm còn hiệu lực thi hành
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại (Phụ lục số 01 kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ)
Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai
Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy
Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng bán LPG chai. (Đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng LPG theo quy định của pháp luật)
Nếu thương nhân có nhiều cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (hoặc nhiều kho bảo quản) phải lập hồ sơ cho từng cửa hàng, từng kho
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận + Tại thành phố là: 200.000 đ/giấy + Các huyện còn lại: 100.000 đ/giấy
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh LPG + Đối với Doanh nghiệp: . Tại thành phố là: 1.200.000 đ/1 cửa hàng . Các huyện còn lại: 600.000 đ/1 cửa hàng + Đối với hộ kinh doanh cá thể: . Tại thành phố là: 400.000 đ/1 cửa hàng . Các huyện còn lại: 200.000 đ/1 cửa hàng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-205614-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30