Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-209055-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Công thương
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công thương tỉnh Sơn La
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ phòng Quản lý Điện năng
- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Phòng Quản lý Điện năng thẩm định trình Giám đốc sở ký cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và Trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công thương thu phí, lệ phí và trả Giấy phép cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Là tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép hoạt động điện lực có nhu cầu cấp sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phụ lục của Giấy phép hoạt động điện lực
2. Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và Trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống (theo Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương)
Bản sao hợp lệ các văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân (không cần công chứng, đề nghị mang bản gốc đến để đối chiếu) kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị chi nhánh trực thuộc
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục số 3a của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương), kèm theo bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Đại học theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN (không cần công chứng, đề nghị mang bản gốc đến để đối) và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị tư vấn giám sát thi công đuờng dây
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-209055-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Công nghiệp nhẹ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
11