Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-216881-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, số 2
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ tại Phòng hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chuyên viên tiếp nhận và vào sổ theo dõi, ghi phiếu biên nhận và phiếu hẹn, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả hồ sơ đề nghị công dân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định
Buớc 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng hành chính Tư pháp. Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, trường hợp uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật) và có Chứng minh thư của người được uỷ quyền
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phiếu LLTP số 1 được cấp cho Cá nhân, cơ quan, tổ chức cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Phiếu LLTP số 2 được cấp theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng và cá nhân có nhu cầu
- Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định), Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; hoặc cơ quan tiến hành tố tụng
Bản chụp Giấy CMND, Hộ khẩu (Đối với công dân Việt Nam)
Bản chụp hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ xác nhận thời gian cư trú tại Sơn La (Đối với công dân nước ngoài).
(Khi nộp các bản chụp phải xuất trình bản chính để đối chiếu, nếu không có bản chính thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
Trường hợp uỷ quyền làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp thì phải có văn bản ủy quyền được cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chứng nhận, người uỷ quyền là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì văn bản uỷ quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nếu người uỷ quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản uỷ quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc người đó thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; Đối với trường hợp người được uỷ quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần phải có giấy uỷ quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ liên quan để chứng minh mối quan hệ nêu trên
Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
Tải về
Mẫu số 04/2013/TT-LLTP (Dùng cho trường hợp ủy quyền)
Tải về
Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP (Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội)
Tải về
Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP (Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ 100.000 đồng/người/lần
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 200.000 đồng/lần/người
Những trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp + Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. + Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật
Trường hợp người được cấp phiếu LLTP đề nghị cấp trên 02 phiếu trên 1 lần yêu cầu kể từ phiếu thứ 3 trở đi thu thêm 3.000 đồng/phiếu

0
29