Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-217170-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, chuyên viên tiếp nhận và vào sổ theo dõi, ghi phiếu biên nhận và phiếu hẹn, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả hồ sơ đề nghị công dân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phòng Hành chính tư pháp. Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, trường hợp uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật) và có Chứng minh thư của người được uỷ quyền
- Tờ khai đăng ký khai tử
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ thay thế giấy chứng tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng kí khai tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 25.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký việc khai tử có yếu tố nước ngoài - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-217170-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18