Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-217178-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (Nếu cần xác minh thêm thì thời gian không quá 5 ngày làm việc). Riêng với việc điều chỉnh hộ tịch thì giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu nhận hồ sơ sau 15h thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: . Nộp hồ sơ tại phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, chuyên viên tiếp nhận và vào sổ theo dõi, ghi phiếu biên nhận và phiếu hẹn, hướng dẫn nộp lệ phí công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả hồ sơ đề nghị công dân bổ sung hồ sơ theo quy định
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại phòng Hành chính Tư pháp. Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, trường hợp uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật) và có Chứng minh thư của người được uỷ quyền
Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định),
Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch
Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.
Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì phải nộp Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.
Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai; trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng kí việc thay đổi, cải chính bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc
Tải về
Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khac
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh (Đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước đây đã đăng ký khai sinh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại tỉnh Sơn La) - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-217178-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24