Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-217447-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên, Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp Hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm Công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp, người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Công chứng viên và phải chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định, vào sổ theo dõi và hẹn thời gian trả kết quả
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định: Trả hồ sơ, đề nghị người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ Hồ sơ theo quy định
Buớc 3: Sau khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp báo cáo Giám đốc Sở trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định
Buớc 4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm làm Công chứng viên:
- Có bằng cử nhân luật
- Có thời gian công tác pháp luật từ năm (5) năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức
- Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng
- Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng
- Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề công chứng
Những trường hợp không được bổ nhiệm Công chứng viên:
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- Đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý
- Đã bị kết án về tội phạm do cố ý
- Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
- Cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc
- Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách của Đoàn Luật sư, bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư
Người đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên chuẩn bị Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên
- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật hoặc bằng tiến sỹ luật
- Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể là một trong các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao Giấy chứng minh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên
+ Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; bản sao bằng tiến sỹ luật
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
+ Đối với luật sư đã hành nghề từ ba năm trở lên thì phải có bản sao Thẻ luật sư và Giấy xác nhận của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó xác nhận rõ về thời gian hành nghề luật sư
+ Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật
- Sơ yếu lý lịch
- Giấy chứng nhận sức khoẻ
- Giấy tờ chứng minh nghỉ hưu hoặc thôi việc (trường hợp công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc)
Trong trường hợp người đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên nộp bản sao thì phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ
Văn bản đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên theo
Tải về
Sơ yếu lý lịch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm Công chứng viên (Trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-217447-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20