Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-217588-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Công chứng viên có yêu cầu thành lập Văn phòng Công chứng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định, vào sổ theo dõi và hẹn thời gian trả kết quả
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định: Trả hồ sơ, đề nghị người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định
Buớc 3: Sau khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp báo cáo Giám đốc Sở trình UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Người đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng
- Đề án thành lập Văn phòng Công chứng (nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện)
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Tờ trình đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một Công chứng viên thành lập) - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-217588-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28