Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-218947-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định; Công văn chấp thuận hoặc không chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Buớc 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ: Địa chỉ đường Khau Cả, tổ 8 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La
- Nếu đủ hồ sơ: Cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn để hẹn ngày trả kết quả và biên nhận hồ sơ
- Nếu không đủ hồ sơ: Cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh
Buớc 3: Nhận kết quả
Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp được uỷ quyền thì người được uỷ quyền phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân
Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với những trường hợp được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, điều kiện để chuyển vùng công tác là 03 năm đối với nữ và 05 năm đối với nam
Đối với trường hợp điều động từ công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, yêu cầu thời gian công tác phải đủ từ 05 năm trở lên
Đối với trường hợp điều động và chuyển xếp lại ngạch từ viên chức thành công chức yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn)
Thực hiện theo các quy định của pháp luật
Bản Sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 2c-BNV 2008 có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đối với trường hợp tiếp nhận, điều động từ viên chức thành công chức)
Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp tiếp nhận, điều động từ viên chức thành công chức, điều động từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên)
Bản sao Giấy khai sinh (đối với trường hợp tiếp nhận, điều động từ viên chức thành công chức)
Phiếu lý lịch tư pháp (đối với trường hợp tiếp nhận, điều động từ viên chức thành công chức)
Bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp và các chứng chỉ (nếu có)
Quyết định tuyển dụng đầu tiên, Quyết định nâng lương gần nhất (đối với điều động nội tỉnh)
Công văn nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan cho chuyển công tác
Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có sự nhất trí của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (đối với trường hợp cá nhân có nhu cầu chuyển công tác)
Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức)
Công văn nhất trí tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chuyển đến (đối với trường hợp tiếp nhận cán bộ công chức, viên chức) trong đó nêu rõ chỉ tiêu biên chế, cơ cấu ngạch đơn vị được giao
Biên bản sát hạch của đơn vị chuyển đến (đối với trường hợp chuyển xếp lại ngạch cho viên chức công tác từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 thành công chức; công chức cấp xã chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, công chức, viên chức đối với các chức danh thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-218947-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
11