Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-220828-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Sau khi có Quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng công chức của UBND tỉnh:
+ 15 ngày tại Sở Nội vụ, sau khi người trúng tuyển dụng hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch xét tuyển dụng công chức trình UBND tỉnh phê duyệt
- Địa chỉ: Đường Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Điện thoại: 0223.853.670
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Buớc 2: Cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức đề nghị bằng văn bản đối với công chức có đủ điều kiện gửi Sở Nội vụ thẩm định
Buớc 3: Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ của cơ quan, đơn vị trình Hội đồng xét tuyển dụng công chức của tỉnh
Buớc 4: Hội đồng xét tuyển dụng công chức của tỉnh tiến hành tổ chức kỳ xét tuyển dụng công chức
Buớc 5: . Căn cứ báo cáo kết quả xét tuyển dụng công chức của Hội đồng xét tuyển dụng công chức, UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển dụng công chức; Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo quy định phân cấp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện 1: Điều kiện và tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển (Khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức):
1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
b) Đủ 18 tuổi trở lên
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng
d) Có văn bằng chứng chỉ phù hợp
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Điều kiện 2: Ưu tiên trong tuyển dụng (Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010):
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Bản sao Giấy khai sinh
Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xét tuyển dụng công chức - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-220828-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27