Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-221350-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Sau 10 ngày kể từ ngày có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với hội cấp tỉnh và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với hội cấp huyện
- Tại Sở Nội vụ 05 ngày làm việc
- Tại Uỷ ban nhân dân tỉnh 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Buớc 2: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ. Địa chỉ: Đường Khau Cả, tổ 8 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Điện thoại: 022 3853 670
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, phân loại hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ viết “Phiếu hẹn”, "Phiếu tiếp nhận hồ sơ" ghi rõ ngày trả kết quả (60 ngày)
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ thì chưa lập phiếu tiếp nhận, mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung để hoàn thiện hồ sơ
Buớc 3: Nhận kết quả
- Trường hợp trả kết quả trực tiếp:
Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp được uỷ quyền thì người được uỷ quyền phải xuất trình thêm Chứng minh thư nhân dân
- Trường hợp trả kết quả gián tiếp: Sở Nội vụ trả kết quả qua đường bưu điện
Đơn xin phép thành lập Hội
Dự thảo điều lệ
Danh sách những người trong Ban Vận động thành lập hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận
Lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban Vận động thành lập hội
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 02 bộ. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã: 01 bộ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-221350-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15