Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-228536-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục đào và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Người có nhu cầu về nước học chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng Giáo dục trung học giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ
Buớc 2: Phòng Giáo dục trung học thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp Giấy giới thiệu về trường THPT nơi học sinh xin đến
Buớc 3: Trường PTTH nơi học sinh xin đến tiếp nhận Giấy giới thiệu, hồ sơ, tổ chức kiểm tra trình độ học sinh. Những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung môn học đó và có kiểm tra sau khoá học
Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản gốc và bản dịch ra tiếng Việt)
Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch ra tiếng Việt)
Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có)
Bản sao Giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài
Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tại các trường trung học phổ thông - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-228536-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26