Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-261469-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định thì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc kê khai chưa đúng, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ và kê khai lại
Bước 3: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Luật Giám định tư pháp và cấp Giấy đăng ký hoạt động
Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng Giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp
- Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng Giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp hết hiệu lực
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động
Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp
Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Luật Giám định tư pháp
Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Giám định tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-261469-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34