Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-261477-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng bán đấu giá tài sản tịch thu và văn bản giao, nhận tài sản tịch thu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tịch thu tài sản ký hợp đồng bán đấu giá và thực hiện chuyển giao tài sản tịch thu và hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ và tư vấn cho cơ quan có tài sản các thủ tục pháp lý cần thiết khi chuyển giao tài sản bán đấu giá
Bước 2: Sau khi ký hợp đồng, tiếp nhận đủ hồ sơ cơ quan ra quyết định tịch thu tiến hành chuyển giao tài sản theo quy định
Bước 3: Tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu.
Thông báo, niêm yết, đăng thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng đối với tài sản từ trên 30 triệu trở lên hoặc đối với tài sản nhỏ hơn 30 triệu đồng mà bên có tài sản có yêu cầu.
Tổ chức cho khách hàng xem tài sản, bán hồ sơ, nhận hồ sơ và tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia mua tài sản bán đấu giá; tổ chức cuộc bán đấu giá, ký Hợp đồng mua bán tài sản; bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá
Bước 4: Thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản, thu phí đấu giá, trích nộp ngân sách theo quy định
- Công văn đề nghị bán đấu giá
- Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản
- Quyết định xử lý vi phạm hành chính
- Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
- Quyết định định giá khởi điểm của tài sản
- Văn bản xác định chất lượng, giá trị còn lại của tài sản (nếu có)
- Các giấy tờ tài liệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đấu giá tài sản Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá: - Dưới 50 triệu đồng: 5% giá trị tài sản bán được - Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng: 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu - Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng: 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ - Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng: 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ - Từ trên 20 tỷ đồng: 49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá
Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành Các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ theo quy định về xử lý vi phạm hành chính - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-261477-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31