Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-261510-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La, Chi nhánh của Trung tâm TGPL
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Sau khi thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản hoà giải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Một hoặc các bên hoà giải có yêu cầu hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý được sự đồng ý của một (hoặc các bên)
Bước 2: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người thực hiện trợ giúp pháp lý làm trung gian để phân tích các tình tiết của vụ việc, giải thích quy định của pháp luật, hướng dẫn để các bên tự thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc mà không phải đưa vụ việc ra Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện rút đơn kiện, tự giải quyết các tranh chấp và tự nguyện chấp hành kết quả giải quyết vụ việc
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Giấy xác nhận đối tượng: Người nghèo: Xuất trình (hoặc cung cấp bản sao) giấy chứng nhận người nghèo (hoặc Sổ xác nhận hộ nghèo) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
Người có công với cách mạng: Xuất trình (hoặc cung cấp bản sao) Giấy chứng nhận (gia đình có công, gia đình liệt sỹ...) hoặc thẻ (thương binh, bệnh binh....) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;
Trẻ em, người chưa thành niên: Xuất trình hoặc cung cấp bản sao giấy khai Sinh;
Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực đặc biệt khó khăn: Xuất trình hoặc cung cấp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hoà giải - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-261510-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20