Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS180
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian phải có văn bản nói rõ lý do, thời gian kéo dài tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VHTT và DL tỉnh Sơn La
Bước 2: Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thụ lý chuyển phòng chuyên môn giải quyết
- Nếu không hợp lệ, đầy đủ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở VHTT và DL tỉnh Sơn La
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Văn hóa phẩm để phục vụ công việc của cá nhân, tổ chức tại địa phương
+ Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật
+ Văn hóa phẩm để tham gia triển lãm, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương
+ Di vật, cổ vật của cá nhân, tổ chức tại địa phương
+ Văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép
Đơn đề nghị cấp Giấy phép của cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng (Mẫu đơn ký hiệu ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012)
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật, cụ thể
+ Cá nhân, tổ chức nhập khẩu di vật, cổ vật phải cung cấp Giấy chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật
+ Cá nhân, tổ chức làm dịch vụ giao nhận vận chuyển văn hóa phẩm phập khẩu cho khách hàng phải cung cấp giấy ủy quyền
Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm 20.000 đồng
Phí thẩm định nội dung * Các loại ấn phẩm - Sách, báo, tạp chí các loại/cuốn/tờ: 10.000 đồng - Tranh in, ảnh, lịch các loại/cuốn/tờ: 20.000 đồng - Các loại ấn phẩm khác/tác phẩm: 5.000 đồng * Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu - Phim truyện có độ dài đến 100 phút/tập: 50.000 đồng - Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên/tập: 80.000 đồng - Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút/tập: 20.000 đồng - Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên/tập 40.000 đồng - Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử)/tập: 20.000 đồng * Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu - Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất/tác phẩm: 10.000 đồng - Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ/tác phẩm: 50.000 đồng

1
25