Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS211
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ cấp huyện (trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng)
Thời hạn giải quyết: Thực hiện theo quy trình tuyển dụng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tuyển dụng công chức của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã xây dựng Tờ trình hoặc văn bản đề nghị tuyển dụng chức danh công chức cấp xã gửi UBND cấp huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). Nêu rõ số lượng biên chế hiện có, biên chế được giao và số lượng biên chế còn thiếu so với biên chế được giao
Bước 2: Phòng Nội vụ tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tham mưu cho UBND huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã
Bước 3: UBND cấp huyện thông báo công khai nội dung tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển
Bước 4: UBND cấp huyện phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ) và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi có nhu cầu tuyển dụng
Bước 5: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã
Bước 6: Hội đồng xét tuyển công chức tổ chức xét tuyển công chức cấp xã theo từng chức danh đối với từng xã, phường, thị trấn
Bước 7: UBND cấp huyện thông báo công khai kết quả tuyển dụng và yêu cầu người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển
Bước 8: Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện 1: Điều kiện và tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển công chức (Khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức):
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định ở trên, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
Điều kiện 2: Ưu tiên trong tuyển dụng (Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn).
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
- Thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật
Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Bản sao Giấy khai sinh
Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp (Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện hoặc tương đương trở lên) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức cấp xã (Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố) - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS211
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33