Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS249
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định hồ sơ (phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản, Khí tượng Thủy văn ): tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép tài nguyên nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép tài nguyên nước nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (Tổ 3 - phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp sau khi đã bổ sung, chỉnh sửa mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
Chuyển hồ sơ tới phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và KTTV tiến hành thẩm định theo qui định của pháp luật
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và KTTV tổ chức thẩm định hồ sơ.
Nếu đủ điều kiện để cấp lại giấy phép, Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và KTTV tham mưu cho Giám đốc Sở trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.
Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, mang theo Giấy hẹn.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây:
- Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng;
- Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép
Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước - Sơn la
Số hồ sơ:
T-SLA-BS249
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28