Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS451
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở (phòng thường trực) hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Văn phòng Sở (phòng thường trực), hoặc qua đường bưu điện Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La, số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La trong giờ làm việc hành chính.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định (thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải).
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, kiểm tra, xác minh hồ sơ (trường hợp Giấy phép bị mất) và thực hiện việc cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Quản lý vận tải, PT&NL trả kết quả giấy phép trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (nêu rõ lý do xin cấp lại);
Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh;
+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Theo mẫu Phụ lục số 01- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ GTVT).
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh;
+ Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Cấp mới 200.000đ/1 giấy phép Cấp đổi, cấp lại 50.000đ/1 giấy phép (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấy phép).

0
30