Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS463
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở (phòng thường trực) hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số cho chủ sở hữu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận. Biển hiệu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Sơn La số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu không có tranh chấp, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trình Giám đốc sở ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Quản lý vận tải PT&NL trả kết quả giấy phép trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân. (Điều 15 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).
Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 - Điều 15 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 200.000 đ/lần/phương tiện
Lệ phí Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng/lần/phương tiện.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS463
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33