Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS468
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở (phòng thường trực) hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, Biển hiệu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Giao thông vận tải Sơn La, số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận tải tiến hành cấp Đổi giấy chứng đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng trường hợp cải tạo; thay đổi màu sơn hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Quản lý vận tải, PT&NL trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân.
Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 của Thông tư này (bản chính);
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính);
Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 200.000/lần/phương tiện
Phí, lệ phí Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng/phương tiện
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
41