Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS469
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở (phòng thường trực) hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ký xác nhận vào tờ khai xóa sổ xe máy chuyên dùng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký. Chủ sở hữu lập tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định và Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất) nộp tại Sở Giao thông vận tải Sơn La số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
Bước 3: Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái thẩm định hồ sơ thu lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số; xoá sổ đăng ký và trình Giám đốc Sở ký xác nhận vào tờ khai xóa sổ xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu.
Bước 4: Phòng Quản lý vận tải, PT&NL trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân. (Điều 24 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ).
Tờ khai xóa sổ xe máy chuyên dùng (bản chính);
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
25