Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS476
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở (phòng thường trực) hoặc qua hệ thống bưu chính. (Điều 47 Thông tư số 58/2015/TT-BGVT ngày 20 tháng 10 năm 2015).
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ dự học sát hạch lấy Giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe
Cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách, báo cáo danh sách người dự học với Sở Giao thông vận tải.
Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; báo cáo danh sách đề nghị sát hạch với Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận báo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe và cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận báo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe và cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.
Bước 4: Phòng Quản lý vận tải, PT&NL trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ của người học lái xe lần đầu lập 01 bộ gửi trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu tại Phụ lục số 11;
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu còn thời hạn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước người;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
Hồ sơ của người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ gửi trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu tại Phụ lục số 11;
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu còn thời hạn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước người;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
+ Bản khai thời gian và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;
+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E; (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch).
Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe).
Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp trong Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ( nếu có) 135.000 đồng/lần cấp Giấy phép lái xe. Lệ phí sát hạch lái xe ô tô các hạng: Lý thuyết: 90.000 đ/lần; Trong hình: 300.000 đồng/lần; Trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần. Lệ phí sát hạch lái xe A1 các hạng: Lý thuyết: 50.000 đồng/lần; Trong hình: 40.000 đồng/lần;
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy phép lái xe - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS476
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23