Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS67
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" - Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La (Số 188 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, điện thoại: 022.3855846).
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thụ lý và chuyển Phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết
- Trường hợp trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
Buớc 2: Sau 02 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết, và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe
Buớc 3: Bộ phận "Một cửa" thu lệ phí và trao trả kết quả Giấy phép lái xe cho tổ chức, cá nhân yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe lái xe chụp ảnh và phải xuất trình quyết định ra quân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn thời hạn để đối chiếu
Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:
- Trường hợp Giấy phép lái xe quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kề từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe
- Trường hợp Giấy phép lái xe quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe
Hồ sơ gồm có:
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
- Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn
Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất:
a) Người có Giấy phép lái xe bị mát lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc (hoặc không còn hồ sơ gốc) khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, được xét cấp lại Giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có)
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
b) Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc (hoặc không còn hồ sơ gốc); người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe lần bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc)
c) Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc; người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ 3 trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ 2, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc)
Trường hợp người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn:
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc)
- Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
- Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp GPLX 135.000 đồng/lần
Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4) - Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần - Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần
Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F) - Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần - Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần - Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép lái xe - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS67
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20