Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS68
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Sơn La
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, trực tiếp đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế. Nếu là tập thể đề nghị thì đơn vị có trách nhiệm tập hợp hồ sơ theo danh sách đối tượng để trực tiếp đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế. Nếu là tập thể đề nghị thì đơn vị có trách nhiệm tập hợp hồ sơ theo danh sách đối tượng để trực tiếp đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.
- Địa chỉ: Số 48 - đường Lò Văn Giá - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan; nếu đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì trình Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; nếu không đủ điều kiện để cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể những vấn đề cần bổ sung
- Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
- Trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo (không quá 3 lần) cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Đến thời gian hẹn ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề trực tiếp đến Sở Y tế nộp lệ phí theo quy định và nhận biên lai thu tiền. Trực tiếp đem biên lai thu tiền đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận Chứng chỉ hành nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề:
Quy định tại Điều 18 Mục I Chương 3 Luật khám bệnh, chữa bệnh, gồm:
1. Có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam
2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành
3. Có đủ sức khoẻ để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, Quyết định của Toà án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, Quyết định hình sự của Toà án hoặc Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
* Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành
1. Đối với Bác sỹ đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01 tháng 01 năm 2012:
- Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành
- Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thời gian đã khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành đến khi đủ 18 tháng để được xác nhận có đủ thời gian thực hành
- Nếu đã có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính từ ngày nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề trở về trước thì không phải thực hành lại nếu có Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Trường hợp không có Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành lại đủ 18 tháng tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh
2. Đối với Bác sỹ bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì phải thực hành đủ 18 tháng tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
Văn bản xác nhận quá trình thực hành
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp
Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác
Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Giấy xác nhận quá trình thực hành
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề 190.000 đồng/chứng chỉ
Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề 360.000 đồng/lần
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng Chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Bác sỹ - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS68
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [14]
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Y sỹ - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam cho đối tượng là Hộ sinh viên - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Lương y - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề Y tư nhân đã được cấp Chứng chỉ để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do người hành nghề không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tục theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do người hành nghề không đủ sức khoẻ để hành nghề theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam - Thanh Hóa

0
26