Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS74
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Sơn La
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, trực tiếp đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế. Nếu làm tập thể thì đơn vị có trách nhiệm tập hợp hồ sơ theo danh sách đối tượng để trực tiếp đến nộp tại Bộ phận giao dịch tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.
- Địa chỉ: Số 48 - đường Lò Văn Giá - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan nếu đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì phải trình Giám đốc Sở quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; nếu không đủ điều kiện để cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể những vấn đề cần bổ sung
- Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
- Trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo (không quá 3 lần) cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Đến thời gian hẹn ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề trực tiếp đến Sở Y tế nộp lệ phí theo quy định và nhận biên lai thu tiền. Trực tiếp đem biên lai thu tiền đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận Chứng chỉ hành nghề
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
Hai ảnh 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề 190.000 đồng/chứng chỉ
Phí thẩm định cấp lại Chứng chỉ hành nghề 150.000 đồng/lần
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề Y tư nhân đã được cấp Chứng chỉ để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS74
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Cấp chứng Chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Bác sỹ - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Y sỹ - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam cho đối tượng là Hộ sinh viên - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là Lương y - Sơn La
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, các đối tượng là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do người hành nghề không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tục theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do người hành nghề không đủ sức khoẻ để hành nghề theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh nay đã hết thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, Quyết định của Toà án; hết thời gian chấp hành bản án hình sự, Quyết định hình sự của Toà án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đã hết thời gian bị kỷ luật do có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh - Sơn La
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm - Sơn La
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Ninh

0
32