Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS914
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành Phố hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần ..)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ;
Bước 2: Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết
Bước 3: Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả
Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:
- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;
- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;
- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;
- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung
Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí Thương nhân nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-BS914
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37