Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-030246-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Cổ phần Thủy lợi Sóc Trăng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý nước – phòng chống lụt bão - Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (số 12 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30-11g, chiều từ 13g 30-17g các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Quản lý nước – phòng chống lụt bão Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (số 12 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng).
- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nộp.
- Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7g30-11g, chiều từ 13g 30-17g các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu
Bản sao giấy phép đã được cấp
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép)
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có)
Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (phụ lục II)
Tải về

0
31