Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-070418-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kết hôn phải xuất trình:
- Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký kết hôn để xác định về cá nhân người đó;
- Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận hộ khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
- Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và trao kết quả cho người đến nhận.
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc kết hôn đã được đăng ký nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định)
Trường hợp đăng ký lại việc kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký kết hôn trước đây, thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn; trừ trường hợp đương sự đã xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đâ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (STP/HT-2006-KH.2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại kết hôn - Sóc Trăng
Số hồ sơ:
T-STG-070418-TT
Cơ quan hành chính:
Sóc Trăng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16