Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-111633-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan giữ sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu; Trường hợp yêu cầu gửi qua bưu điện thì chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, tổ chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể trực tiếp hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua đường bưu điện
Bước 2: Người có yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình giấy tờ tùy thân
Bước 3: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với để cấp bản sao có người yêu cầu. Nội dung bản sao phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện hợp pháp; người được ủy quyền; cha, mẹ, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh mình có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc (giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ nói trên)
Trường hợp yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ nêu trên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc Không quá 3.000đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [48]
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng đổi nhà ở - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở - Sóc Trăng
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở - Sóc Trăng
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Sóc Trăng
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Sóc Trăng
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch - Sóc Trăng
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Sóc Trăng
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu - Sóc Trăng
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Sóc Trăng
Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Sóc Trăng
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - Sóc Trăng
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương - Sóc Trăng
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Sóc Trăng
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận Quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Sóc Trăng
Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai - Sóc Trăng
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Sóc Trăng
Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Sóc Trăng
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Sóc Trăng
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Sóc Trăng
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh - Sóc Trăng
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) - Sóc Trăng
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) - Sóc Trăng
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Sóc Trăng
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Sóc Trăng
Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản - Sóc Trăng
Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Sóc Trăng
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (Ghi chú ly hôn) - Sóc Trăng
Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Sóc Trăng
Xác nhận là người gốc Việt Nam - Sóc Trăng
Đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Sóc Trăng
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Sóc Trăng
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Sóc Trăng
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Sóc Trăng
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - Sóc Trăng
Cấp, đổi biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Sóc Trăng
Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng - Sóc Trăng
Quy trình xét chọn nhân viên y tế ấp - Sóc Trăng
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - Sóc Trăng
Số hồ sơ:
T-STG-111633-TT
Cơ quan hành chính:
Sóc Trăng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23