Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-115568-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ
- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi làm đơn đề nghị trợ giúp kinh phí gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Giải quyết của các cơ quan
- Ủy ban nhân dân xã thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ; lập danh sách những người có đơn đề nghị và đủ điều kiện, thành lập hội đồng xét duyệt và có kết luận bằng biên bản; sau đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (kèm theo 02 bộ hồ sơ của từng gia đình, cá nhân nhận nuôi).
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát và lập danh sách những gia đình, cá nhân có đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Bước 3: Trả kết quả
- Danh sách gia đình, cá nhân được trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng được thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện; hoặc văn bản trả lời những trường hợp không đủ điều kiện.
Gia đình, cá nhân làm đơn đề nghị trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình, cá nhân cư trú
Ý kiến đồng ý bằng văn bản của người giám hộ
Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi dưỡng
Trường hợp nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ em đó thể hiện trong văn bản của người giám hộ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp tỉnh quản lý - Sóc Trăng
Số hồ sơ:
T-STG-115568-TT
Cơ quan hành chính:
Sóc Trăng
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20