Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-180596-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định
Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng
Bước 4: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng
Bước 5: - Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau: Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Đất đai (nếu có)
Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có uỷ quyền
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49 và 53 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 10 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật(nếu có)
Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Thống kê các thửa đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 50.000đ/giấy
Phí thẩm định 500.000đ/hồ sơ
Căn cứ pháp lý

0
30