Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-265440-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 08 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi có văn bản chấp thuận thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường địa phương đang khai thác của Sở Giao thông vận tải; Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp phép thi công công trình gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng (số 20, đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để được xem xét, giải quyết.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ theo quy định, viết giấy hẹn trả kết quả; nếu không đầy đủ theo quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản đối với những trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính.
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện, giải quyết theo đúng thời hạn quy định; trường hợp không giải quyết, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải (khi nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ chủ nhật và ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thi công công trình.
Văn bản chấp thuận thi công công trình thiết yếu của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(Ghi chú: Đối với việc nộp thành phần hồ sơ, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện một trong các cách thức sau: Nộp bản sao từ bản gốc; Nộp bản sao có chứng thực; Nộp bản sao không có chứng thực nhưng phải xuất trình bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Số hồ sơ:
T-STG-265440-TT
Cơ quan hành chính:
Sóc Trăng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [19]
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Sóc Trăng
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (đối với thủ tục cấp lại) - Sóc Trăng
Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Sóc Trăng
Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác - Sóc Trăng
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Gia hạn đối với văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép thi công công trình - Sóc Trăng
Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông - Sóc Trăng
Chấp thuận thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Gia hạn giấy phép - Sóc Trăng
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Chấp thuận thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Chấp thuận thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác - Sóc Trăng
Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác - Sóc Trăng
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác - Sóc Trăng
Gia hạn đối với văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép thi công công trình - Sóc Trăng
Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông - Sóc Trăng
Gia hạn giấy phép - Sóc Trăng

0
29