Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-015069-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Con nuôi Quốc tế Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn từ 180 ngày đến 240 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ của người nhận con nuôi tại Cục Con nuôi quốc tế - Bộ Tư pháp
Tổ chức, công nhân nộp Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi tại Bộ phận một cửa - Tư pháp tỉnh Thái Bình
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõ
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, công dân nộp lệ phí, nhận kết quả
Hồ sơ của người nhận con nuôi
- Đơn xin nhận trẻ em làm con nuôi theo mẫu quy định.
- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.
- Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi (hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật của nước đó).
- Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó có sức khoẻ, không bị mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm.
- Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi chứng minh người đó đảm bảo việc nuôi con nuôi.
- Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.
Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:
- Bản sao giấy khai sinh của trẻ em.
- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi quy định tại khoản 3 điều này.
- Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng sức khoẻ của trẻ em, trong đó ghi rõ tình trạng đặc biệt, nếu có;
- Hai ảnh mầu của trẻ em, chụp toàn thân cỡ 10x15 cm hoặc 9x12 cm.
Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 44 tuỳ từng trường hợp hồ sơ trẻ em được cho làm con nuôi còn phải có giấy tờ tương ứng sau:
- Biên bản xác nhận về việc trẻ em bị bỏ rơi, nếu trẻ em đó có nguồn gốc bị bỏ rơi;
- Biên bản xác nhận về việc trẻ em bị bỏ lại cơ sở y tế, nếu trẻ em đó có nguồn gốc bị bỏ lại cơ sở y tế.
- Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em nếu cha, mẹ đẻ của trẻ em đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.
- Bản sao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em mất năng lực hành vi dân sự, nếu cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự.
- Giấy đồng ý làm con nuôi của bản thân trẻ em, nếu trẻ em được nhận làm con nuôi từ đủ chín tuổi trở lên.
- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em, nếu thuộc trường hợp trẻ em đang sống tại gia đình được xin đích danh làm con nuôi.
Số bộ hồ sơ: Người nhận con nuôi: 02 bộ, con nuôi 04 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi (Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng) TP/HTNNg-2003-CN.2
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Mức: 2.000.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-015069-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27