Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-045075-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Vốn ODA
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 65 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn
Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của chủ dự án
Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức
Văn kiện, chương trình dạ án Tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có)
Văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá tình chuẩn bị dự án và các văn bản thảo thuận, bản ghi nhớ và nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định theo yêu cầu của nhà tài trợ
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định dự án Không quá 50.000.000 VNĐ
Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc lệ phí thẩm định tổng dự toán Không quá 114.000.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt chương trình, dự án ODA (nhóm A) - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-045075-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Vốn ODA
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
23