Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-047641-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện Thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của DN nhận kết quả theo giấy hẹn
Thông báo thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Quyết định của Hội đồng quản trị
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền (nếu thay đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của pháp luật phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc cá nhân khác đối với doanh kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của Pháp luật giám đốc hoặc cá nhân khác phải có chứng chỉ hành nghề
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cấp lần trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-047641-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
40