Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-048182-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện Thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Trưởng Văn phòng đại diện nhận kết quả theo giấy hẹn
TThông báo thay đổi nội dung đăng ký của văn phòng đại diện
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của công ty (nếu công ty có trụ sở chính ở tỉnh ngoài)
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện và bản sao hợp lệ chứng minh dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Văn phòng đại diện (nếu thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện)
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện cấp lần trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 20.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty cổ phần - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-048182-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
40