Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-064473-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố (Phòng Tư pháp)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố (Phòng Tư pháp)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện Thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Bản chính của giấy tờ cần chứng thực
Bản photo của giấy tờ cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.000 đồng/trang. Từ trang thứ 3 trở đi: 500đồng/trang. Tối đa không quá 50.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [15]
Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư nước ngoài - Thái Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Thái Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thái Bình
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu - Thái Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Thái Bình
Chuyển nhượng dự án đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Thái Bình
Đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) - Thái Bình
Quyết định chủ trương đầu tư - Thái Bình
Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) - Thái Bình
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài - Thái Bình
Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án (Nhóm A, B, C) - Thái Bình
Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Nhóm A, B, C) - Thái Bình
Quyết định hỗ trợ đầu tư - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nhóm A, B) - Thái Bình
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính tiếng nước ngoài và tiếng Việt - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-064473-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16