Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-064951-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, Thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình và Đề án của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành lập trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Giáo dục đào tạo xây dựng Đề án thành lập trường
Bước 2: Chuyển Đề án về phòng Nội vụ để thẩm định
Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện Đề án và dự thảo tờ trình đề nghị thành lập
Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện thông qua Đề án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở
Dự thảo Đề án thành lập trường
Luận chứng khả thi
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị Thành lập trường Tiểu học - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-064951-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22