Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-065021-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Văn bản đề nghị Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước của đơn vị có tài sản đề nghị xử lý
Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản (trường hợp điều chuyển tài sản)
Ý kiến bằng văn bản của các cấp trên (nếu là đơn vị trực thuộc)
Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước
Biên bản giám định tài sản đề nghị Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh lý tài sản nhà nước - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-065021-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
67